Kepaniteraan Perdata

 

Nama : ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H.,MH
NIP : 19860125 200604 2001
Pangkat/Gol : (III/b)
Jabatan : PANITERA MUDA PERDATA

 

Nama : REFLI DONDO
NIP : 19621116 198403 1 001
Pangkat/Gol : (III/b)
Jabatan : STAF / JURUSITA

 

Nama : DJEMMY S PATOH
NIP : 19640904 199903 1 003
Pangkat/Gol : (II/d)
Jabatan : STAF / JURISITA PENGGTANTI

 

Nama : JILLY BEATRIX LONDA, S.H.
NIP : 19880626 201101 2 022
Pangkat/Gol : (III/a)
Jabatan : KASIR PERDATA / PANITERA PENGGANTI

 

Nama : STEVI SONDANG, S.E.
NIP : 19790914 200912 2 002
Pangkat/Gol : (III/a)
Jabatan : STAF

 

Nama : SOPIAN DAUD, S.H.
NIP : 19810403 200604 1 022
Pangkat/Gol : (II/d)
Jabatan : STAF / JURUSITA PENGGANTI