Kepaniteraan Perdata

 

Nama : ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H.,MH
NIP : 19860125 200604 2001
Pangkat/Gol : (III/b)
Jabatan : PANITERA MUDA PERDATA

 

Nama : DJEMMY S PATOH
NIP : 19640904 199903 1 003
Pangkat/Gol : (III/b)
Jabatan : MEJA III / JURUSITA PENGGANTI

 

Nama : JILLY BEATRIX LONDA, S.H.
NIP : 19880626 201101 2 022
Pangkat/Gol : (III/c)
Jabatan : MEJA II PERDATA / PANITERA PENGGANTI

 

Nama : VERONICA VAN BONE
NIP : 19860512 200604 2 003
Pangkat/Gol : (II/d)
Jabatan : KASIR /JURUSITA PENGGANTI