Calon Hakim (Cakim)

 

Nama : SULHARMAN, SH., MH
NIP : 19880722 201712 1 001
Pangkat/Gol : PenataMuda (III/a)
Jabatan : Calon Hakim

 

Nama : TOMMY MARLY MANDAGI, SH.
NIP : 19920312 201712 1 003
Pangkat/Gol : PenataMuda(III/a)
Jabatan : Calon Hakim

 

Nama : PRIHATINI HUDAHANIN, SH.,MH.
NIP : 19940306 201712 2 003
Pangkat/Gol : PenataMuda (III/a)
Jabatan : Calon Hakim

 

Nama : GIOVANI, SH.
NIP : 19950421 2017122 002
Pangkat/Gol : PenataMuda (III/a)
Jabatan : Calon hakim